top of page

Home > Werkwijze

Werkwijze

 

Om een programma op maat te maken zet ik meestal de volgende stappen.

3. Praktijkonderzoek

 

In een maatwerktraining wordt altijd gewerkt aan de hand Ik ga in gesprek met een aantal deelnemers, zoem in op de details van waar ze tegenaanlopen, als lastig ervaren. Ik bekijk de verschillende perspectieven, leef me in. Alleen op deze manier ben ik in staat zo dicht mogelijk op hun dagelijkse praktijk aan te sluiten tijdens de training. Dit komt ten goede van het gewenste resultaat.
 

unnamed.jpg
logo NOBTRA Erkende Trainer (Klein).png

4. Programma op maat

 

In een maatwerktraining wordt altijd gewerkt aan de hand van voorbeelden (cases) uit de eigen praktijk; datgene wat er zich dagelijks op de werkvloer afspeelt.


Afhankelijk van de vraag, het thema of leerpunt en het aantal deelnemers wordt het aantal trainingsdagen bepaald.
In grote lijnen ziet het programma er dan als volgt uit.
- Eén of meerdere trainingsdagen waarin de deelnemers

  elke keer nieuwe inzichten en handvatten meekrijgen

  die meteen toepasbaar zijn. Er worden

  praktijkopdrachten meegeven om te blijven oefenen.
- Trainingsdag(en) waarop terugkoppeling plaatsvindt om

  de vragen van de deelnemers te bespreken en te

  helpen bij de toe passing in de praktijk.
- Trainingsdag(en) coaching ‘on the job’ om de

  toepassing te implementeren.
 

1. Telefonische kennismaking:

Een telefoontje vooraf om na te gaan of het aanbod en de aanpak aansluit bij jullie leerwensen. Hebben we een match, dan plannen we een datum voor een intakegesprek bij jullie op locatie.
Zo krijgen we samen nog scherper in beeld wat of er op de werkvloer speelt en wat of er nodig is en hoe ik daar middels mijn vaardigheidstraining aan bij kan dragen.

 

2. Intake gesprek:

Waar lopen jullie dagelijks tegen aan, welke situaties ervaren de medewerkers volgens jullie als lastig en wat gaat ze helpen om hierin een verbeterslag te maken? Ik maak een quick scan van de leerpunten en biedt in de offerte die volgt, een voorstelprogramma aan waarop ik ook het benodigde aantal trainingsdagen vermeld. Na akkoordbevinding kunnen we aan de slag.

 

5. Een duurzame verbetering


Afhankelijk natuurlijk van de leerpunten, vaardigheden die getraind zijn, mag er een resultaat worden verwacht dat blijven in de organisatie zijn vruchten afwerpt. Enkele voorbeelden van bereikte resultaten:
- De communicatie en stijl van omgang met elkaar

  is fundamenteel en voorgoed verbeterd.
- Het zelfvertrouwen van medewerkers is merkbaar toegenomen.
  De bereidheid om feedback te accepteren en er ‘wat mee te doen’ is merkbaar groter.
- De overtuigingskracht van individuele deelnemers is gegroeid.
- Er is meer begrip voor elkaar waardoor ook beter wordt samengewerkt dan tevoren.
- Geen plaats meer voor stress, veel meer werkplezier bij

  uitvoering van de job.

Floorfactor logo g.png

Resultaatgericht

Floorfactor logo g.png

Gedreven

Floorfactor logo g.png

Duurzaam

bottom of page