Home > Privacy

Privacy Statement

 

FloorFactor, gevestigd aan, Rijsenburgselaan 11, 3972 EG Driebergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.floorfactor.nl
3972,EG Driebergen
06 26908366 .


Persoonsgegevens die FloorFactor verwerkt:
FloorFactor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Floorfactor verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Functie
- Organistie
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag FloorFactor  persoonsgegevens verwerkt:
FloorFactor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van een nieuwsbrief of
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Floorfactor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden
FloorFactor verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FloorFactor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar click@floorfactor.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
FloorFactor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Floor van Esch via click@floorfactor.nl

 

FloorFactor
Villa Xaverius
Rijsenburgselaan 11
3972 EG Drieberen

click@floorfactor.nl
06 26908366